EIHÄN TÄSSÄ OLE MITÄÄN JÄRKEÄ!

Mitä kokoomus ajaa?

Opiskelijoiden työntekoa rajoitetaan matalilla tulorajoilla ja läsnäolopakoilla. Psykologillekin joutuu jonottamaan jopa vuoden.

Opiskelijoiden tulee voida keskittyä opiskeluun, ja hyvä turvaverkko esimerkiksi mielenterveysongelmien varalta on turvattava terapiatakuulla. Mahdollistetaan kuitenkin työnteko opiskelun ohella niille, jotka töitä haluavat tehdä. Luovutaan siis turhasta kankeudesta opiskelussa ja nostetaan tulorajoja pysyvästi!

Nostetaan opiskelijoiden tulorajat pysyvästi!

Ei rangaista ahkeruudesta. Haluamme nostaa opiskelijoiden elintasoa nostamalla merkittävästi opintotuen tulorajoja. Tämä olisi selkeä viesti siitä, että työnteosta halutaan palkita – ei rangaista. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus vaikuttaa tulotasoonsa tekemällä töitä opintojen ohella. Opintotuen saamisen ehto on riittävä opinnoissa eteneminen. Jos se täyttyy ja opiskelijalla riittää vielä aikaa ja intoa ahkeroida töissäkin, niin minkä takia yhteiskunnassa halutaan rangaista siitä? Ei ole mitään järkeä ylläpitää nykyistä järjestelmää, joka on valtion taloudelle haitallinen ja joka keinotekoisesti estää opiskelijoita kartuttamasta varallisuutta ja työkokemusta tulevaisuutta varten.

Olemme pettyneitä hallituksen päätökseen nostaa opiskelijoiden tulorajoja vain määräaikaisesti. Vaikka suunta on oikea, ei määräaikainen opintotuen tulorajojen nosto ole opiskelijoiden suuntaan, kuin vetelä kädenpuristus. On erikoista juhlia saavutuksella, jossa opiskelijat nähdään vain välineenä helpottaa hetkellisesti työvoimapulaa. Opintotuen tulorajojen pysyvällä nostolla olisi merkittävä vaikutus opiskelijoiden varallisuuden sekä tärkeän työkokemuksen kartuttamiseen. On varsin erikoista, että tätä halutaan edistää vain määräaikaisesti.

Opiskelijakulttuurille kunnianpalautus!

Opiskelijatapahtumien määrä on romahti merkittävästi normaalista ja opiskelijakulttuuri kaikkine perinteineen koki koronan myötä täydellisen pysähdyksen Me haluamme toteuttaa opiskelijakulttuurin kunnianpalautuksen. Kokoomuslaiset haluavat, että korkeakoulukaupungit ja -kampukset täyttyvät taas eläväisistä opiskelijatapahtumista ja värikkäistä haalarimeristä.

Opiskelijan elämä on muutakin, kuin ainoastaan opintopisteiden keräystä. Erityisesti uusille toisilleen tuiki tuntemattomille opiskelijoille uuden elämänvaiheen kynnyksellä opiskelijatapahtumien tarkoitus on liittää heidät osaksi opiskelijayhteisöä ja oman ainejärjestön elämää. Suurinta huolta kannamme heistä, joilla on esimerkiksi mielenterveyden ongelmia, yksinäisyyttä ja olemattomat tukiverkostot. Opiskeluajan toivoisi jokaiselle opiskelijalle olevan unohtumaton elämänvaihe, jonka aikana oppisi ymmärtämään ympäröivää maailmaa, ajattelemaan monipuolisesti ja josta käteen jäisi tutkinnon lisäksi mieleenpainuvia muistoja, rikastuttavia kokemuksia ja elinikäisiä ystäviä. Sitä elämänvaihetta ei voi yksin opiskelijayksiöstä käsin kokea.

Terapiatakuu ja mielenterveys!

Haluamme, että jokainen opiskelija on valmistuttuaan hyvinvoiva ja työkykyinen. Mielenterveysongelmilla on vakavat seuraukset ja niiden vaikutukset näkyvät myös yhteiskunnallisella tasolla. Opinnot saattavat viivästyä merkittävästi tai pahimmassa tapauksessa jäädä kokonaan kesken, eikä opiskelija pääse saavuttamaan täyttä potentiaaliaan. Siitäkin huolimatta, että jokainen istuva hallituspuolue juhlapuheissaan kannattaa terapiatakuuta, on se kylmästi siirretty jokaisessa budjettiriihessä. Tähän tarvitaan muutos nyt!

Ongelmaan on ratkaisuja: YTHS:llä tulee olla riittävä määrä lääkäreitä ja hoitajia, joille turvataan tarvittavat resurssit nopean hoitoon pääsyn mahdollistamiseksi. Yksikin mielenterveysongelmien ja avunsaannin hitauden syrjäyttämä opiskelija on valtava menetys yksilön itsensä lisäksi myös yhteiskunnalle.

Opiskelu 2020-luvulle!

Haluamme yksilöllisempiä mahdollisuuksia opiskeluun, sillä jokainen opiskelija on erilainen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun on oltava aito vaihtoehto kaikille sitä tarvitseville sen rinnalla, että korkeakouluissa tarjotaan laadukasta lähiopetusta. Opiskelijoiden on voitava yhdistää opiskeluun vaivattomasti työ, perhe ja harrastukset ja yksilöllinen elämäntilanne. Ei ole kenenkään etu, että opiskelijan opinnot eivät etene järjestelmiemme kankeuden myötä. Opintoja on voitava suunnitella ja toteuttaa joustavasti kunkin henkilökohtaisen elämäntilanteen mukaan.

Peräänkuulutamme ylioppilas- ja opiskelijakunnilta vastuullista taloudenpitoa. Tarpeettomia menoja on voitava karsia, jotta jatkuvat jäsenmaksujen korotukset voidaan välttää. Ylioppilas- ja opiskelijakuntien on syytä keskittyä ydintehtäväänsä, eli opiskelijoiden edunvalvontaan. Mielestämme ylioppilaskuntien jäsenyyden pakollisuus asettaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Myös yliopisto-opiskelijoille on annettava vapaus äänestää jaloillaan, jos ylioppilaskunnan edunvalvonta ja palvelut eivät ole jäsenmaksun arvoisia.

Vieritä ylös